sifrenguvenlimi.com
OSI Katmanları


Protokoller


MAC adresi nedir?


Domain nedir?


High Availability


HTTP-HTTPS Farkı


TCP-UDP Portları


IPv6


CCNA- Giriş


CCNA-Router Konfigurasyonu


CCNA Statik Routing


CCNA Dinamik RoutingIPv6


Bilindiği üzere IPv4 adresleme 32 bit ve 232 adet IPv4 adresi bulunmaktadır. Bu sayı ise 4.2 milyar dolaylarında bir ip sayısı etmektedir. (4.294.967.296)

Bu sayı ilk bakışta çok gibi görünse de gelişen ve hergün yeni eklenen binlerce network cihazı ile büyüyen internet ortamında yetersiz olarak kalmıştır.

IP sayısının tükenme ihtimalinin doğmasından sonra IPv6 yapısı geliştirilmiştir. IPv6 128 bit adresleme ile 2128 adet ip sayısına sahip bir versiyondur.

Bu sayı ise 340 trilyon kere trilyon gibi çok ama çok büyük bir sayı etmektedir ki günümüzdeki internetteki cihaz sayısı düşünüldüğünde yarısının bile bitmesi mümkün görünmemektedir.

IPv6 özellikle Çin' de yaygınlaşmışsa da ülkemizde henüz beklenen yayılmayı sağlamamıştır. Bunun en başında IPv4<->IPv6 uyumluluğu olmayan, çok eski tip network cihazları gelir.

IPv6 sistemi, IPv4 gibi 10luk tabanda değil 16'lık tabanda temsil edilir. Bunun anlamı rakamlar 9'da bitmez. 10=A, 11=B .. şeklinde en son 15=F olarak sonlanır.

16' lık tabanda olması demek artık ip adresimizde A,E,C gibi harfleri de göreceğimiz anlamına geliyor.

Ipv6'da kısaltmalar vardır. Örneğin: 0:0:0:0:0:0:0:1 ==> ::1 olarak kısaltılabilir. Bir başka örnek vermek gerekirse, FA03:0:0:0:0:0:0:442 ==> FA03::442 şeklinde kısaltılailir.

IPv4 versiyonunda 127.0.0.1 olan loopback adresi burada ::1 olmuştur.

IP sayısının bu denli artmasından ötürü NAT sistemine gereksinim kalmamıştır.

IPv6 formatı;
xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx şeklindedir.

3 farklı türde IPv6 adresleme vardır,
-Unicast
-Anycast
-Multicast

Dikkatinizi çektiği gibi IPv6 sürümünde broadcast yayın tipi kaldırılmıştır.

IPv6 örnekleri;
2022:AA::AD10:0:012:1011, 5412:BC:2300:0:2001:211:32:28, 56AE::ACF::2,