sifrenguvenlimi.com
OSI Katmanları


Protokoller


MAC adresi nedir?


Domain nedir?


High Availability


HTTP-HTTPS Farkı


TCP-UDP Portları


IPv6


CCNA- Giriş


CCNA-Router Konfigurasyonu


CCNA Statik Routing


CCNA Dinamik RoutingMAC Adresi nedir?

MAC adresnin ne olduğunu anlatmaya başlamadan önce, sanyıyoruz dikkatinizi çekmiştir, yukarıda anonim bir "switch" resmi görülmektedir. MAC adresi ile switch arasındaki bağlantıyı birazdan kuracaksınız.

MAC (Media Access Kontrol) adresi, en temelde network cihazlarının ağ kartlarının numarasıdır. Local haberleşme MAC ile sağlanır. Peki haberleşmede ip adresi kullanılmıyor muydu? Bu MAC de nereden çıktı? diye soruyor birçokları.

MAC yerel ağda yani LAN' daki haberleşmeyi sağlar. LAN içerisindeki cihazların birbirini tanıması, veri gönderip-alması MAC adresler aracılığı ile olur.

Yukarıdaki switch cihazını oraya koymamızın sebebi de tamamen yerel ağda gerçerli olması, internete çıkamamasıdır. Bilindiği gibi switch cihazları Layer 2 yani Data Link katmanında çalışmaktadır.

LAN içinde bir bilgisayar diğerine bir veri göndermek istediğinde bu veri paketi öncelikle switche gider, switch gelen pakette yazan source(kaynak) ve destination(hedef) alanlarına bakar, sonra kendi CAM Tablosuna bakar ilgili yönlendirmeyi gerçekleştirir.

Paketler Layer 3, Network katmanında ise tamamen routerların databaselerinde bulunan yönlendirme tablolarına yöre ip bazlı yönlendirilirken, Layer 2 de MAC tablolalarına göre yönlendirilir.

MAC adresi, ip gibi değişken yapıda değildir. MAC adresi bir kere ağ kartına atandıktan sonra değişmez.

Bir benzetme yapacak olursak, MAC adresi aracın üretim numarası ise ip adresi plakası gibidir.

MAC adresleri 48 bit IPv4 adresleri ise 32 bittir

Sadece switchler değil bilgisayarlarda ip-mac tablosu tutarlar. Bilgisayardaki arp (arp hakkında detaylı bilgi: buraya tıklayınız.) tablosunu görmek için win+R tuş kombinasıyonuna basarak, sol altta çıkan küçük ekrana cmd yazın. Karşınıza gelen siyah ekrana "arp -a" yazarak arp tablosunu görebilirsiniz.

Bilgisayarınızın MAC adresini öğrenmek istiyorsanız win+R tuş kombinasıyonuna basarak, sol altta çıkan küçük ekrana cmd yazın. Karşınıza gelen siyah ekrana "getmac" yazarak mac adresinizi öğrenebilirsiniz.