sifrenguvenlimi.com
OSI Katmanları


Protokoller


MAC adresi nedir?


Domain nedir?


High Availability


HTTP-HTTPS Farkı


TCP-UDP Portları


IPv6


CCNA- Giriş


CCNA-Router Konfigurasyonu


CCNA Statik Routing


CCNA Dinamik RoutingNETWORK NEDİR?


İster sistem ister siber güvenlik ile uğraşın, network sistemini, çalışma yapısını, protokolllerini ve cihazlarını bilmeden hiçbir işe başlayamazsınız.

Temel olarak giriş yapmak gerekirse network, en basit hali ile 2 bilgisayarın birbirine bağlanması ile oluşan yapıdır. Başka bir deyişle bilgisayarların veri gönderim-alım işlemini gerçekleştirmek için iletişim haline olduğu ortamdır. Sözü fazla uzatmadan genel kavramları açıklayarak ilerleyelim..

IP Adresi:İnternet ortamındaki cihazların bir nevi kimlik numarasıdır. IPv4 ve IPv6 olmak üzere 2 veriyonu bulunmaktadır. IPv4 32 bit, IPv6 128 bittir.

MAC (Media Access Control):48 bitlik ağ kartı numarasıdır. Her cihazın MAC adresi farklıdır. MAC adresi sadece yerel ağda haberleşmek için kullanılır.

LAN (Local Area Network):Küçük ölçekli yerel ağlardır. Örneğin, evlerinizde kullandığınız ağ yapısı bir LAN yapısıdır.

WAN (Wide Area Network):Büyük ölçekli ağlardır. İnternet sistemi WAN' lar üzerinden işler.

Broadcast:Bir mesajın ağdaki tüm cihazlara gönderilmesidir.

Multicast:Bir mesajın ağdaki belirli bir gruba gönderilmesidir.

Unicast:Bir mesajın direk tek bir cihaza gönderilmesi işlemidir.