sifrenguvenlimi.com
Linux Komutları


Linux Static IP verilmesi


Linux dizin yapısıLinux dizin yapısı


/home : Kullanıcıların ev dizinidir. Windows sistemlerdeki Users dizinin karşılığı konumundadır. Kullanıcıların masaüstü, resim, video, belge gibi verilerinin ayrı ayrı bulunduğu dizindir.

/tmp : Geçici dosyaların bulunduğu dizindir.

/dev : Donanım dosyalarının bulunduğu dizindir.

/bin : Olması gereken temel komut dosyaları bulunur.

/sbin : /bin gibi çalıştırılabilir komut dosyalarını tutar. /bin dizininden farkı sistem yönetici ile ilgili çalıştırılabilir dosyaları tutmasıdır.

/opt : 3. parti yazılımların kurulması için gereken dizindir.

/boot : Boot etmesi için gereken dosyaların tutulduğu dizindir.

/etc : Sistemdeki servislerinin yapılandırma dosyaları burada bulunur.

/lib : Kütüphane dosyaları burada bulunur.

/media : USB, CD gibi çıkarılabilir cihazların sisteme dahil edildiği dizindir.

/mnt : Sabit disk bölümlerinin sisteme eklendiği dizindir.

/var : Log dosyaları gibi değişken dosyaların bilgileri burada tutulur.

NOT:Sistemde apache web sunucusu kurulu ise, /var/www/html dizini altından web yayını yapılır.


Linux paket yükleme

.deb uzantılı paketin yüklenmesi
dpkg -i deb paket_adı
sudo apt-get install paket_adı.deb

tar.gz uzantılı paketin yüklenmesi
tar -zxvf dosyaadı.tar.gz

tar.bz2 uzantılı paketin yüklenmesi
tar -jxvf dosyaadı.tar.bz2

Dosyaları çıkartma işlemi bittikten sonra ilgili dizinin içine gidilir,

root# ./configure
root# make
root# make install

komutları ile program kurulur.