sifrenguvenlimi.com
Linux Komutları


Linux Static IP verilmesi


Linux dizin yapısıLINUX Komutları


Komut AdıKomut işlevi
ifconfig:IP adresini gösterir
date:Tarih ve saati gösterir
free:Bellek alanın gösterir
who:Sisteme bağlı kullanıcıları gösterir
whoami:Sisteme hangi kullanıcı adı ile oturum açıldığını gösterir
histroy:Geçmiş komutları listeler
cat dosya_adiVerilen dosyanın sadece içeriğini görüntüler. Dosyada değişiklik yapılamaz.
touch dosya_adiBulunulan dizine dosya oluşturur.
mkdir klasör_adiBulunulan dizine klasör oluşturur.
rm dosya_adiİsmi verilen dosyayı siler.
rmdir klasör_adiİsmi verilen klasör siler.
pwd:İçinde bulunulan dizini gösterir.
ls:İçinde olunan dizinin içeriğini listeler.
man komut_adi:Komut hakkında bilgi verir.
hostname:Cihazın ismini verir.
uptime:Cihazın açık kalma süresini verir.
df -lh:Disk kullanım yüzdelerini verir.
chmod:Dizin izinlerinin verilmesini sağlar.
iwlist:Wireless arayüzlerini listeler.
clear:Konsol ekranını temizler.
netstat -tuna:Açık portları listeler.
pstree:İşletim sistemi dizin ağacını gösterir.
cp:Dosya kopyalama.
mv:Dosya taşıma.
tcpdump:Arayüzden network dinleme yapma imkanı sağlar.
uname:İşletim sistemi hakkında bilgi verir.
find:Dosyaları bulmak için kullanılır.
ps:Süreçlerin özelliklerini gösterir.
traceroute:IP paketinin hedef varana kadar geçtiği yolları gösterir.
top:Çalışan süreçleri gösterir.
ping:Hedefe ping (icmp) paketi göndermeyi sağlar.
su:Root kullanıcısına geçiş yapar.
reboot:Sistemi yeniden başlatır.
shutdown:Sistemi kapatır.
ps:Süreçlerin özelliklerini gösterir.
ps:Süreçlerin özelliklerini gösterir.